МЭВ-119 тобының қорытынды аттестаттау

Жаналықтар

1403000 "Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді пайдалану"мамандығы бойынша қорытынды аттестаттау .