ЛХЭ-119/1 тобынының қорытынды аттестаттау

Жаналықтар

1415000 "Лифт шаруашылығы және эскалаторлар"мамандығы бойынша қорытынды аттестаттау.