СД-119/1 және СД-119/2 тобының қорытынды аттестаттау

Жаналықтар

1114000 "Дәнекерлеу ісі" мамандығы бойынша қорытынды аттестаттау